Elektron qanunvericilik toplusu

Ümumi sənədlər

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı

Konstitusiya

12.11.1995-ci il

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Konstitusiya Qanunu

21.12.2010-cu il,

№ 21-IVKQ

Normativ hüquqi aktlar haqqında

 

Məcəllə

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi    

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Qanun

21.10.2005-ci il,

№ 1036-IIQ

İnzibati icraat haqqında                                                

27.12.2001-ci il,
№ 245-IIQ

Dövlət satınalmaları haqqında

 

04.12.2001-ci il,

№ 223-IIQ

Dövlət rüsumu haqqında        

15.04.2005-ci il,

№ 883-IIQ

İpoteka haqqında

25.06.1998-ci il,

№ 510-IQ

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında

21.07.2000-ci il,

№ 926-IQ

Dövlət qulluğu haqqında

31.05.2007-ci il,
№ 352-IIIQ

Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında

 

30.09.2015-ci il,

№ 1308-IVQ

Vətəndaşların müraciətləri haqqında

30.09.2005-ci il,

1024-IIQ

İnformasiya əldə etmək haqqında

07.09.2004-cü il,

№ 733-IIQ

Dövlət sirri haqqında

 

02.03.1993-cü il,

№ 525

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

23.02.1993-cü il,

№ 516

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində

                                 

05.02.1991-ci il,

№ 17—XII

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında

08.06.2004-cü il,

№ 683-IIQ

Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında

 

Fərman

                    

24.06.2009-cu il,

№ 116

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

04.05.2015-ci il,

№ 516

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə

27.09.2003-cü il,

№ 935

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında

19.01.2005-ci il,

№  179

 

"Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

23.05.2011-ci il,

№ 429

Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında

03.02.2016-cı il,

№ 762

Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında

06.06.2012-ci il,

№ 648
“Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə

18.04.2006-cı il,

№ 391

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə  

20.02.2014-cü il,

№ 111

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
 

18.09.2001-ci il,

№ 583
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
 

20.04.2005-ci il,

№ 226
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə

05.09.2012-ci il,

№ 706
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

28.08.2007-ci il,

№ 136

“İnzibati orqanların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında

28.02.2003-cü il
№ 34

"Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi"nin təsdiq edilməsi haqqında                                    

24.11.2011-ci il,

№ 191 

 

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin mərkəzi aparatında vətəndaşların şəxsi qəbuluna dair Qaydalar”                                           

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati binasının mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında Təlimat”

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin aparatı və ərazi şöbələrində daxili intizam Qaydaları”

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati binasına buraxılış Qaydaları”

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində arxiv işinin təşkilinə dair Təlimat”

“Azərbaycan  Respublikasi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Mərkəzi Arxivi haqqında Əsasnamə”

“Azərbaycan  Respublikasnın Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində daimi fəaliyyət göstərən Mərkəzi Ekspert Komissiyası haqqında Əsasnamə”

“Fövqəladə hallar baş verərkən məxfi sənəd və materialların xilas edilməsi haqqında Təlimat”

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati binalarında yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tədbirləri barədə Təlimat”

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  sədrinin qərarı

14.12.2015-ci il,

№ 03

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan “İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi” Məhdud Məsluliyyətli Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin yeni (üçüncü) redaksiyada təsdiq edilməsi haqqında

                                


Dövlət əmlakının idarəedilməsi

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı

Qanun

24.10.2000-ci il,

№ 937-IQ

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında

07.12.1999-cu il,

№ 770-IQ

Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında

30.12.2016-cı il,

№ 474-VQ

Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında

 

06.03.2018-ci il,

№ 1042-VQ

Məcburi dövlət sosial sığorta sahəsində borcların tənzimlənməsi haqqında

Fərman

06.06.2007-ci il,

№ 586

Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında

 

09.02.1996-cı il,

№ 437

Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) müqavilə əsasında idarəetməyə verilməsi haqqında

14.05.1997-ci il,

№ 581

«Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin və ixtisaslaşdırılmış çek investisiya fondlarının səhmdarlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

20.06.1998-ci il,

№ 732

Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının Registrinin yaradılması haqqında

09.12.1999-cu il,
№ 226

"Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının Registri haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə

11.06.2001-ci il,
№ 498

Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi qaydası və müddətləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

11.06.2001-ci il,
№ 497

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinə, büdcədənkənar dövlət fondlarına, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlərin istehlakına görə dövlət müəssisələrinə olan borclarının və bu müəssisələrin səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus blanklara olan ödəmə vaxtı ötmüş borclarının silinməsi və tənzimlənməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

04.08.2008-ci il,

№ 804

                       

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc üzrə borclarının tənzimlənməsi haqqında

26.09.2003-cü il,

№ 920

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin sosial ödənişləri üzrə yaranmış borclarının tənzimlənməsi tədbirləri barədə

23.08.2006-cı il,

№ 453  

Azərbaycan Respublikasında dövlət müəssisələrinin idarə olunmasının və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə əlavə tədbirlər haqqında

07.08.2009-cu il,

№ 144

Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haqqında

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

23.04.2008-ci il,

№ 98

“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat forması”nın təsdiq edilməsi barədə

06.11.2004-cü il,

№ 177

"Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında

20.04.2005-ci il,

№ 73

"Xüsusi əhəmiyyətli əsas vəsaitlərin (fondların) meyar  göstəriciləri haqqında"

14.07.2005-ci il,

№ 136

“Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus paylar (səhmlər) olan müştərək müəssisələrdə və səhmdar cəmiyyətlərində həmin payların (səhmlərin) idarə olunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

22.10.2010-cu il,

№ 183

 

Dövlət büdcəsindən və büdcədənkənar dövlət fondlarından ayrılan əsaslı vəsait qoyuluşlarının (investisiyaların) dövlət müəssisələrinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsi haqqında

14.10.2008-ci il,

№ 242

 

“Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq müavinətin təyin edilməsi və ödənilməsi Qaydası”nın və “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq müavinətin ödənilməsi barədə müqavilə forması”nın təsdiq edilməsi haqqında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Daşınmaz dövlət əmlakının Registrinin aparılması haqqında Təlimat”           

01.12.2017-ci il, № 10

“Dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə tabeliyindən və sahə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq dövlət müəssisələrində və nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan hüquqi şəxslərdə monitorinqlərin təşkili və keçirilməsi Qaydaları”

 


 

 

                                           Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, bu sahəyə investisiyaların cəlb olunması             

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı                   

Qanun

16.05.2000-ci il,

№ 878-IQ

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında

30.04.1992-ci il,

№ 114

İcarə haqqında                  

11.12.1998-ci il,

№ 587-IQ

Torpaq icarəsi haqqında

29.11.1996-cı il,

№ 208-IQ

“Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında

Fərman

10.08.2000-ci il,

№ 383

"Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi barədə

 

10.08.2000-ci il,
№ 382

"Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə

 

23.12.2000-ci il,
№ 432

"Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə

25.03.1996-cı il,

№ 451

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini tənzimləyən bir sıra normativ sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında

06.09.1997-ci il,

№ 629

İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri haqqında

19.12.1997-ci il,

№ 659

“Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin , habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin satılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

17.07.2001-ci il,

№ 533

"İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında                                                              

23.10.2003-cü il,

№ 972

"Torpaq icarəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə

 

22.06.2010-cu il,

№ 283

“Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satışı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

19.05.2016-cı il,

№ 894

 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında

 

19.07.2016-cı il,

№ 1003

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında

Sərəncam

13.02.1999-cu il,
№ 78

Azərbaycan Respublikasında özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi prosesinə məsləhətçi şirkətlərin cəlb edilməsi haqqında

28 .02.2007-ci il,

№ 2006

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə nəzarət üzrə Dövlət Komissiyası haqqında

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

27.04.1998-ci il,

№ 93

 

Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 

24.01.2001-ci il,

№ 23

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) ilkin qiymətinə tətbiq edilən əmsalların təsdiq edilməsi barədə

29.11.2007-ci il,

№ 191

 

“Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında

 

23.07.1998-ci il,

№ 158

Azərbaycan Respublikasında torpaqların yeni normativ qiymətinin müəyyən edilməsi haqqında

23.12.2000-ci il,
№ 226

Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddinin müəyyən edilməsi barədə

 

18.04.2002-ci il,

№ 69

Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, istifadəsi və satışı barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin), dövlət müəssisəsinin daşınar əmlakının, tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin, icarəyə verilmiş və istifadəsiz olan dövlət əmlakının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirmə sənədlərinin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları”

“Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsinin təşkilinə dair Təlimat”

“Daşınmaz dövlət əmlakının (qeyri-yaşayış sahələrinin) icarəyə verilməsinə dair sənədlərin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları”

“Müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus olan payların (səhmlərin) yenidən qiymətləndirilməsi üzrə sənədlər toplusunun dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat”

“Dövlət əmlakının fərdi layihələr və investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilməsi, məsləhətçi xidmətlərinin cəlb edilməsi və mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi üzrə sənədlər toplusunun  hazırlanması, dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat”

“İxtisaslaşdırılmış pul hərraclarının keçirilməsi Qaydaları”

“Kiçik müəssisə kimi özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin ilkin (start) qiymətinin 15%-nin güzəştli satışı Qaydaları”

“Açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilən dövlət müəssisələrinin səhmlərinin əmək kollektivinə güzəştli satışı Qaydaları”

03.10.2016-cı il,

№ 08

“Dövlət müəssisə, idarə  və təşkilatlarının istifadəsində olan, dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin yerləşdiyi və ya dövlət obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi sənədlərinin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları”

“Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi sənədlərinin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları”

“Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi üzrə sənədlər toplusunun hazırlanması, dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat”

03.06.2017-ci il,

№ 07

“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində nominal dəyəri ilə ilk növbədə əmək kollektivinə və ya icarəçiyə təklif olunan səhmlərin (hissələrin) satılması qaydaları haqqında Təlimat”